Franšizavimas – kas tai?

Pirmadienis
2017-01-23
Dažniausiai franšizavimas apibūdinamas „verslo tiražavimo“ ar „verslo klonavimo“ alegorijomis, o kokios asociacijos kyla Jums?
 

Franšizavimo verslo modelis jau yra plačiai paplitęs pasaulyje – vis daugiau pasaulio teoretikų ir praktikų nagrinėja ir veikia pagal šį modelį. Nors franšizavimo populiarumo tempai išlieka aukšti, verslininkai, svarstantys plėsti savo verslą franšizavimo būdu, pirmiausia, turėtų nuodugniai perprasti teorinius šio verslo aspektus.

Franšizavimas – verslo organizavimo modelis, kai vienas subjektas (franšizės davėjas) už apibrėžtą mokestį ir apibrėžtoje teritorijoje laikinai perleidžia kitam subjektui (franšizės gavėjui) teisę naudotis savo sukurtu franšizavimo modeliu, „know-how“ ir verslo identiteto elementais.

Pastebėtina, kad franšizavimas neretai yra tapatinamas su licencijavimu ir distribucija, nors tai yra skirtingi verslo organizavimo modeliai:

  • Licencijavimas – tai verslo organizavimo modelis, kai vienas subjektas už nustatytą mokestį leidžia kitam naudoti jam priklausančią teisiškai apsaugotą intelektinę nuosavybę, pavyzdžiui, prekės ženklus, pramoninį dizainą, programinę įrangą, išradimą ar verslo procesą. Tiek licencija, tiek franšizė reglamentuoja griežtai apibrėžtų intelektinės nuosavybės objektų naudojimą. Visgi franšizės sąvoka yra platesnė – kartu apima ir sudėtingus, sunkiau apibrėžiamus objektus, tokius kaip sukaupta verslo patirtis ir metodinė pagalba.

  • Distribucija – tai verslo organizavimo modelis, kai vienas subjektas perduoda kito subjekto pagamintą ir jam priklausančiais prekės ženklais pažymėtą produkciją. Kitaip nei franšizės gavėjo atveju, distributorius neįgyja teisės naudoti prekių gamintojo prekės ženklo savo reikmėms, o prekių gamintojas, kitaip nei franšizės davėjas, tik labai ribotai gali kontroliuoti distributoriaus verslo organizavimo procesus ir tik tiek, kiek tai yra susiję su jo prekių pristatymu vairuotojams ir jų pardavimu.

Verslo modelis – visuma priemonių, kuriomis verslo įmonė identifikuoja savo vartotojus, suformuoja ir iš kitų išskiria savo prekes ar paslaugas, apibrėžia tas užduotis, kurias jis vykdys savarankiškai, ir tas, kurias patikės vykdyti išorės tiekėjams, struktūruoja reikalingus išteklius, išeina į rinką, sukuria vertę savo vartotojams ir gauna pelną.

Franšizės davėjas (angl. franchisor) – subjektas, kuris pagal franšizės sutartį suteikia franšizės gavėjui teises naudotis davėjo sukurtu franšizuojamo verslo modeliu, sukauptu „know-how“ ir verslo identiteto elementais.

Franšizės gavėjas (angl. franchisee) – subjektas, kuris pagal franšizės sutartį gauna iš franšizės davėjo teises naudotis davėjo sukurtu franšizuojamo verslo modeliu, sukauptu „know-how“ ir verslo identiteto elementais.

Franšizė – intelektinės nuosavybės, kurią sudaro franšizės davėjo sukurtas franšizuojamo verslo modelis ir „know-how“, papildomų paslaugų ir teisių į verslo identiteto elementus, visuma, už apibrėžtą mokestį laikinai perduodama franšizės gavėjui, siekiant atkartoti franšizuojamo verslo modelį ir, jį naudojant, uždirbti pelną.

Vertėtų atkreipti dėmesį į kelis su franšizės apibrėžimu susijusius aspektus:

  • Franšizės davėjas gavėjui perduoda ne tik jau sukurtą verslo modelį ir „know-how“, bet ir įsipareigoja teikti jam paslaugas, nuolat tobulinti savo franšizuojamą verslą ir stengtis, kad patobulinimai generuotų vertę franšizės gavėjams;

  • Franšizės davėjas gavėjui perduoda, o ne parduoda savo sukurtą verslo modelį ir „know-how“. Nors pagal apibrėžimą jų santykiai yra ilgalaikiai, bet laikini;

  • Franšizės gavėjas franšizę įsigyja tam, kad atkartotų sėkmingą davėjo verslą, o ne tam, kad eksperimentuotų taip, kaip nepriklausomo verslo kūrimo atveju. Franšizės davėjas, savo ruožtu, užtikrina, kad visuose franšizės gavėjų valdomuose padaliniuose būtų laikomasi vienodų kokybės standartų, procedūros būtų atliekamos identiškai, o vartotojai gautų tokius pačius produktus ir paslaugas.

Franšizuojamas verslas – verslas, kurio verslo modelio pagrindu franšizės davėjas kuria franšizę.

Franšizės sutartis - sutartis, pagal kurią franšizės davėjas suteikia franšizės gavėjui teisę laikinai naudotis franšizuojamo verslo pavadinimu, prekių ir (ar) paslaugų ženklais, rinkodaros sistema, gamybos ir paslaugų tiekimo technologijomis ir verslo valdymo metodais už tam tikrą mokestį.

Franšizės tinklas – franšizės davėjas ir visuma franšizės gavėjų, vykdančių verslą, plėtojant franšizės davėjo prekės ženklą.


Nuorodos:

  1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
  2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume