Franšizavimo procesai

Trečiadienis
2017-01-18
Franšizavimas kaip reiškinys apima gana daug procesų – tiek pavienius franšizės davėjų ir gavėjų veiksmus, tiek jų tarpusavio santykius.
 

Nepriklausomi procesai yra organizuojami taip, kad jų pagrindu būtų galima užmegzti franšizės davėjo ir gavėjo verslo santykius. Šie franšizavimo santykiai apibrėžia, pirma, patį franšizės pirkimo–pardavimo procesą, antra, visus tolimesnio bendradarbiavimo procesus, kai vienas subjektas (franšizės davėjas) už tam tikrą apibrėžtą mokestį perduoda kitam subjektui (franšizės gavėjui) teisę naudoti savo sukurtą franšizuojamo verslo modelį, sukauptą „know-how“ ir verslo identiteto elementus.

Visgi, siekiant sėkmingų ir ilgalaikių franšizavimo santykių, tiek franšizės davėjams, tiek franšizės gavėjams vertėtų ypatingai daug pastangų skirti ne tik bendradarbiavimo santykių palaikymui, bet ir pasirengimui – nepriklausomiems procesams. Esminiai franšizavimo procesai gali būti apibūdinami dviem algoritmais – franšizės davėjo verslo sukūrimo ir pirkimo.

Franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmas iliustruoja nuoseklią franšizės davėjo nepriklausomų veiksmų eigą, nukreiptą į franšizės tinklo sukūrimą ir plėtrą, apimant verslo franšizabilumo įvertinimą, franšizės davėjo verslo planavimą (franšizės vizijos ir misijos parengimą, aplinkos analizę, finansinių veiklos modelių pasirinkimą, franšizės strategijos apsibrėžimą), franšizės įrankių sukūrimą, teisinių franšizės dokumentų sukūrimą, pasirengimą franšizės rinkodarai ir franšizės gavėjų pritraukimui, franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros sukūrimą ir franšizės sutarčių pasirašymą. Žinoma, tai ne baigtinis, o ciklinis procesas, kuris užtikrina nuolatinę franšizės tinklo plėtrą.

Franšizės pirkimo algoritmas iliustruoja nuoseklią franšizės gavėjo nepriklausomų veiksmų eigą, nukreiptą į franšizės įsigijimą ir verslo, įkurto franšizės pagrindu, vystymą, apimant pasirengimą franšizės pirkimui, pirminę franšizių atranką, detalų franšizių įvertinimą, derybas dėl franšizės sutarties sąlygų ir franšizės sutarties pasirašymą. Ties pastaruoju veiksmu sukuriamas franšizės gavėjo verslas, kuris nuo pat sukūrimo momento turi būti vystomas ir nuolat tobulinamas. Taigi, franšizavimo procesai apima franšizės davėjo verslo sukūrimo ir franšizės pirkimo algoritmus ir jų tarpusavio sąveikas.


Nuorodos:

  1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
  2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume