Franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmas

Nusprendėte savo verslo pagrindu sukurti franšizę? Tuomet Jums vertėtų išsiaiškinti visus žingsnius, kuriuos turėtumėte atlikti.

Kaip tapti verslo Guliveriu?

Stebuklingos piliulės, paversiančios eilinį verslininką verslo magnatu, deja, neegzistuoja. Tačiau egzistuoja verslo plėtros metodas, kuriuo pasinaudojus, galima lengviau tapti tarptautinio verslo Guliveriu. Tai franšizavimas.

Franšizavimo iššūkiai

Siekiant visapusiškai susipažinti su franšizavimu, būtina identifikuoti ne tik išskirtinius šio verslo modelio pranašumus, bet ir galimus iššūkius.

Verslo franšizabilumas

Atminkite – verslai yra nevienodai franšizabilūs, todėl vertėtų labai nuodugniai įvertinti savo verslo potencialą būti franšizuotu.

Franšizės davėjo verslo vizija ir misija

Tik konkrečiai apsibrėžę ir formaliai patvirtinę franšizės davėjo verslo viziją ir misiją, galėsite sklandžiai ir sistemingai plėtoti savo veiklą.

Aplinkos analizė

Aplinka, kurioje bus plėtojama verslo veikla, turėtų būti vertinama ne tik pagal vidinius franšizės davėjo verslo veiksnius, bet ir sektoriaus bei rinkos.

Franšizės koncepcija

Franšizės koncepcija yra pagrindinė priemonė, norint apibrėžti franšizuojamo verslo prekės ženklą, juo ženklinamą produkciją ir galutinio vartotojo parametrus.

Finansiniai veiklos modeliai

Finansiniai veiklos modeliai apima tipinio franšizės gavėjo ir davėjo investicijų, pajamų ir išlaidų prognozes bei prielaidas optimaliems franšizės davėjo verslo strateginiams sprendimams priimti.

Franšizės strategija

Siekiant kryptingai plėsti savo verslą franšizavimo būdu, vertėtų apsibrėžti aiškią tiek ilgalaikę, tiek trumpalaikę franšizės strategiją.

Franšizės rinkodara

Nors franšizės rinkodara ir franšizuojamo verslo bei franšizės pagrindu įkurtų verslų rinkodara yra susijusios ir gali papildyti viena kitą, siekiant didesnio efektyvumo, vertėtų jas planuoti, įgyvendinti ir vertinti atskirai viena nuo kitos.

Franšizės gavėjų pritraukimas

Viso franšizės tinklo sėkmė yra bendrų pastangų rezultatas, kadangi priklauso nuo kiekvieno jam priklausančio franšizės gavėjo atsidavimo ir rezultatų. Dėl to franšizės gavėjų pritraukimas – ypatingai svarbus momentas.

Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūra

Stiprus yra tik tas franšizės tinklas, kuris geba generuoti vis didesnę vertę savo nariams. Dėl to tinklo palaikymo infrastruktūros kūrimas nėra baigtinis procesas.

Franšizės tinklo plėtra

Ko gero, kiekvieno franšizės davėjo siekiamybė yra ne vieno franšizės pagrindu įkurto padalinio atidarymas, o visas jų tinklas.