Franšizės davėjai vis dažniau atsigręžia į tautines mažumas

Baltųjų amerikiečių bus daugiausia, tačiau jie jau nebebus dauguma. Pirmą kartą pasaulyje postindustrinės šalies visuomenėje mažumos taps dauguma.
Sekmadienis
2018-09-30
Per pastaruosius dešimtmečius Jungtinių Valstijų franšizavimo rinkoje pastebimai auga mažumų vaidmuo. Tokia tendencija, regis, aktuali tampa ir Europai.
 

Jungtinių Valstijų gyventojų surašymo biuras prognozuoja, kad iki 2044 m. dabartinės mažumos taps dauguma. Biuro duomenimis, ateityje vyraus etniškai ir rasiškai marga populiacija.

Šiuo metu tautinės mažumos sudaro 37 proc. Jungtinių Valstijų gyventojų. Biuras prognozuoja, kad per 50 metų jų padaugės maždaug 20 proc. 2060-aisiais tautinių mažumų skaičius perkops 241 mln. gyventojų. Numatoma ir tai, kad ateityje jaunimas JAV taps mažuma, o didėjantį pensininkų skaičių reikės išlaikyti darbingo amžiaus piliečiams. Lyčių pasiskirstymas, tikėtina, visuomenėje liks nepakitęs.

Ispanakalbiai gyventojai gausiai kelsis į JAV ir toliau – jų turėtų padaugėti beveik dvigubai (nuo 53,3 mln. 2012 metais iki 128,8 mln. 2060 m.). Nors 2012 m. jie sudaro tik šeštadalį JAV gyventojų, po 50 metų kas trečias Amerikos gyventojas bus ispanakalbis. Juodaodžių amerikiečių ir azijiečių gyventojų taip pat pagausės. Planuojama, kad juodaodžių gali padaugėti 20 mln., azijiečių – beveik 18 mln. 2060 m. dvigubai padidės Amerikos indėnų ir Aliaskos čiabuvių populiacija, o Havajų čiabuvių ir Ramiojo vandenyno salų atstovų skaičius perkops milijoną.

„Baltųjų amerikiečių bus daugiausia, tačiau jie jau nebebus dauguma. Pirmą kartą pasaulyje postindustrinės šalies visuomenėje mažumos taps dauguma“, – sakė Kalifornijos universiteto analitikas Marcelo Suarezas-Orozco.

Mažumos franšizavime

„Franšizės verslo modelis, siūlydamas naujas darbo vietas ir verslo įsigijimo galimybes, yra labai patogus, siekiant įtraukti vietines bendruomenes į bendrą ekonomiką. Naujausia Tarptautinės franšizių asociacijos studija puikiai iliustruoja, kad franšizės verslo modelis yra lankstus, reaguojant į demografinės kaitos keliamus iššūkius. Tai verslo modelis, kuris leidžia įgyvendinti savo svajonę tūkstančiams amerikiečių, nepriklausomai nuo jų kilmės“,  sako Tarptautinės franšizių asociacijos prezidentas Robertas Cresantis.

Tarptautinės franšizių asociacijos studijoje skaičiuojama, kad 30,8 proc. pagal franšizę JAV veikiančių verslų 2012 m. sudarė mažumų valdomi verslai. Tai, palyginti su prieš penkmetį buvusia situacija, kai mažumos valdė 20,5 proc., pažymi reikšmingą mažumų vaidmens franšizavime augimą. Palyginimui – mažumos valdo 18,8 proc. ne pagal franšizę veikiančių verslų.

Studijoje skelbiama, kad daugiausia įmonių, 2012 m. veikusių pagal franšizę JAV, priklausė azijiečiams ir siekė 11,8 proc. Ne pagal franšizę tuo metu veikusių įmonių azijiečiams priklausė 6,3 proc. Ispanakalbiai 2012 m. turėjo 10,4 proc. visų pagal franšizę veikiančių verslų. Ne pagal franšizę ispanakalbių valdomi verslai sudarė 6,3 proc. Juodaodžiai amerikiečiai 2012 m. valdė 8 proc. franšizės pagrindu įkurtų bei JAV registruotų verslų ir 4,7 proc. visų ne pagal franšizę veikusių verslų. Akivaizdu  mažumos yra aktyvesnės franšizavimo rinkoje, negu likusioje.

Svarbu pastebėti, kad bendrai įmonių, registruotų JAV, skaičius padidėjo apie 2 proc. – nuo 27,1 mln. 2007 m. iki 27,6 mln. 2012 m.

Be to, pastebimas ir aktyvesnis moterų verslo savininkių vaidmuo. Toje pačioje studijoje rašoma, kad moterys 2012 m. valdė 30,6 proc. visų franšizės pagrindu įkurtų verslų, kai 2007 m. – tik 20,5 proc. Per tą patį laikotarpį vyrų valdomų įmonių skaičius padidėjo 6,8 proc.

Ką tai reiškia franšizavimui?

Panašu, kad mažumos JAV ketina pasilikti ilgam. Prognozuojama, kad jos ateities franšizavimo rinkoje bus dar reikšmingesnės – kaip franšizių gavėjai, vartotojai ar darbuotojai.

Populiarus franšizių paieškos tinklalapis FranchiseDirect.com nustatė tipinį puslapio lankytoją, besidomintį franšizėmis. Kol kas tai yra baltaodis vyras nuo 36 ir 45 m. amžiaus. Tačiau, atsižvelgiant į demografinę kaitą, potencialus franšizės gavėjas, regis, neišvengiamai turi keistis.  

Tai suvokiant, daug franšizės davėjų jau dabar pradėjo inicijuoti mažumų pritraukimo programas. Jau įprasta praktika JAV tampa taikyti mažumoms mažesnius franšizės mokesčius, lengvatines prisijungimo prie tinklo sąlygas. Viena vertus, taip elgiamasi galbūt ir iš altruistinių paskatų, siekiant integruoti mažumas šalyje. Kita vertus, atrodytų, orientuojamasi į mažumas, tikint, kad šie taps dauguma ir atneš didesnę komercinę naudą. O juk klientai visada labiau palaiko tuos verslus, kuriuos atstovauja į juos pačius panašūs žmonės. Tas pats galioja ir kalbant apie darbuotojų pritraukimą: maloniau dirbti ten, kur yra savų.

Prie tokios integralios politikos JAV aktyviai prisideda ir Tarptautinė franšizių asociacija, nacionaliniu lygmeniu inicijuodama įvairias skatinamąsias programas. Pirmoji tokia programa pristatyta 2006 m. Šios „MinorityFran“ programos tikslas buvo „ne tik padidinti franšizės gavėjų skaičių tarp mažumų, bet ir ištransliuoti visoms bendruomenėms žinią, kad franšizavimas yra protingas ir įgyvendinamas būdas įsitraukti į rinką“. 2013 m. programa buvo pervadinta į „DiversityFran“.

Tarptautinė franšizių asociacija identifikavo tris pagrindines spragas, kurios kol kas labiausiai stabdo mažumų įsitraukimą į franšizavimo rinką. Visų pirma, nustatyta, kad mažumos yra mažiau informuotos apie franšizių įsigijimo galimybes, negu dauguma. Taip pat kliūtimi išskirtas ir dažnas ryšio tarp franšizės davėjo ir mažumų stygius – tai yra kalbos barjeras, tradicijų ir papročių nežinojimas. Kartu pažymėtas ir mažumų kapitalo trūkumas.

Atieties Europa

Daugelis Europos šalių, tarp kurių ir Lietuva, taip pat susiduria su tomis pačiomis demografinėmis problemomis – mūsų visuomenės senėja. Vienas iš šios problemos sprendimo būdų yra trečiųjų šalių imigracija. Neatsitiktinai Europos Sąjunga jau dabar siūlo mėlynosios kortelės programą (labai panašiu principu į žalios kortos lošimą JAV). Ši mėlyna kortelė leidžia perspektyviems ne Europos Sąjungos piliečiams atvykti ir gyventi čia.

Kaip ir JAV mažumoms, taip ir šiems atvykėliams Europoje, franšizavimas galėtų tapti puikia galimybe įsitvirtinti. Juolab, kad gyventojų sudėties kaita, globaliame pasaulyje, atrodytų, jau neišvengiama. Tad galbūt ir Europos franšizės davėjai ilgai netrukus atsigręš į šias tautines mažumas ir gebės juos pritraukti.  


Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume