Sekmadienis
2017-01-08
Yra daugybė priežasčių, dėl kurių verslininkai nusprendžia pradėti savo verslą. O kokie motyvai lemia verslininkų pasiryžimą pradėti savo veiklą pagal franšizę?
 

Vieni verslininkai siekia pinigų, kiti – įtakos, treti – realizuoti savo kūrybinį potencialą, ketvirti ieško nepriklausomybės. Panašūs motyvai gali lemti ir sprendimą įsigyti franšizę. Pavyzdžiui, vieni įsigyja franšizes, norėdami investuoti, kiti tampa franšizės gavėjais, nes mėgsta konkretaus franšizės prekės ženklo produktus, treti ieško alternatyvos samdomam darbui.

Kaip populiariausi motyvai, lemiantys franšizės įsigijimo sprendimą, pateiktini šie:

  • Patikrintas verslo modelis. Dažno franšizės gavėjo sprendimą įsigyti franšizę lemia didelis pasitikėjimas franšizuojamo verslo modeliu. Pastarasis, jau būdamas išmėgintas ir patikrintas paties franšizės davėjo ir galbūt kitų franšizės gavėjų, yra labiau prognozuojamas nei naujai kuriamo verslo atveju. Kitaip tariant, kuo daugiau metų funkcionuoja verslo modelis, tuo didesnė jo valdymo patirtis yra sukaupta ir tuo, savo ruožtu, jis tampa prognozuotesnis. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad įsigydamas franšizę ir perimdamas jos savininkų patirtis, franšizės gavėjas gali išvengti daug verslo vadybos klaidų, kurios ypač būdingos pradinėje verslo modelio įvedimo į rinką stadijoje, ir tokiu būdu ženkliai sumažinti nesėkmės riziką.

  • Žinomas franšizės prekės ženklas. Didelį pasitikėjimą franšize gavėjams suteikia jos žinomas prekės ženklas. Kadangi sulig franšizės įsigijimu franšizės gavėjas įgyja teisę naudotis franšizuojamo verslo prekės ženklu, kuris, būdamas populiarus, tikėtina, gali ir gavėjo rinkoje generuoti didelį vartotojų srautą be didelių papildomų pastangų rinkodaros srityje. Priešingai nepriklausomo verslo steigimo atveju – esant naujam prekės ženklui, visi vartotojų pritraukimo procesai, tikėtina, laiko ir investicijų prasme, iki kol pasiektų tokį pat kaip franšizuojamo verslo prekės ženklo populiarumo lygį, kainuotų daugiau.

  • Sukurtos technologijos, pažangūs darbo metodai ir patikimi tiekėjai. Franšizės įsigijimas dažnu atveju yra labai patraukli idėja visiems, kurie nori kuo efektyviau ir kuo greičiau pradėti savo verslą. Tapęs franšizės gavėju, verslininkas įgyja teisę į visą sukauptą franšizės tinklo narių patirtį, apimant įvairias specifines žinias, metodus, technologijas, kontaktus ir pan. Tai leidžia išvengti visų galimų klaidų dėl patirties versle stokos ir iš esmės sutrumpinti įsitvirtinimo rinkoje procesą.

  • Masto ekonomijos nauda. Franšizės patrauklumą didina ir visam jos tinklui būdinga masto ekonomija. Tapdamas franšizės tinklo nariu, kiekvienas franšizės gavėjas gali efektyvinti prekių ir paslaugų tiekimą, rinkodarą, mokslinių tyrimų, technologinę plėtrą ir kitas panašias sritis, pasinaudodamas masto ekonomijos teikiamomis galimybėmis. Plėtodamas ne franšizės pagrindu veikiantį, o nepriklausomą verslą, verslininkas negalėtų per trumpą laiką gauti tokio pat sąnaudų ir naudos santykio apibrėžtuose procesuose.

  • Franšizės davėjo vykdomi mokymai ir teikiama pagalba. Patirties stoka yra bene kiekvieno naujai verslą pradedančio asmens problema, galinti sukelti daug sunkumų. Pastarųjų tikimybę franšizės įsigijimo atveju sumažina franšizės davėjo vykdomi mokymai, teikiama pagalba, nuolatinis palaikymas. Klaidinga manyti, kad franšizės davėjo funkcija tėra tik kontroliuoti. Iš tiesų jis, būdamas tiesiogiai suinteresuotas franšizės gavėjo sėkme, taiko įvairias mokomąsias ir pagalbines priemones, pavyzdžiui, vykdo apmokymus, teikia išsamius verslo procesų organizavimo ir valdymo vadovus, tiesiogiai padeda naujo padalinio atidarymo metu ir pan. Žinoma, ne visada užtenka franšizės davėjo kompetencijų ir įgūdžių, kartais franšizės gavėjai nukreipiami į verslo valdymo specialistus arba gali pasikonsultuoti su kitais esamais franšizės gavėjais.

  • Lengvesnis būdas pritraukti finansavimą. Investicijų pritraukimas – vienas dažniausiai pasitaikančių probleminių pradedančiųjų verslininkų klausimas. Galimi įvairūs finansavimo šaltiniai, pavyzdžiui, bankai, giminaičiai ar investuotojai, tačiau pastebėtina, kad visi šie būdai yra susiję su pakankamai didele skolintojų / investuotojų rizika. Dėl to dažnu atveju yra taikomos rizikos mažinimo priemonės, tokios kaip didelis užstatas, sutelktinis finansavimas ir kt. Franšizės įsigijimo atveju investuotojų rizika yra mažesnė negu investavimo į naują nepriklausomą verslą atveju. Bankai, kiti skolintojai, strateginiai investuotojai ar verslo angelai, matydami ne abstrakčią ir nepatikrintą verslo idėją, o konkrečius kitų jau veikiančių franšizės gavėjų finansinius rodiklius, franšizės davėjo istoriją ir reputaciją, gali lengviau priimti sprendimą dėl finansavimo skyrimo.

Žinoma, kiekviena franšizė – individualus atvejis, todėl pats franšizės įsigijimas Jums kaip franšizės gavėjui dar savaime negarantuoja visų šių išvardytų pranašumų. Siekiant susidaryti kiek įmanoma tikroviškesnį įspūdį apie tai, ko galite tikėtis įgiję franšizę, rekomenduotina atlikti išsamią analizę ne tik apie pačią franšizę, bet ir apie franšizės davėją ir esamus kitus franšizės gavėjus. Tik tokiu būdu galėsite pagrįstai prognozuoti, kokią išties naudą įgysite kurdami verslą konkrečios franšizės pagrindu.


Nuorodos:

  1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
  2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume