Detalus franšizės įvertinimas

Trečiadienis
2017-01-18
Nepriklausomai nuo to, ar įsigiję franšizę, planuojate ją įvesti į naują rinką, ar išsinuomoti jau veikiantį padalinį, investicijų į konkrečią franšizę klausimas turėtų būti vertinamas visapusiškai.
 

Tai jau trečiasis franšizės pirkimo algoritmo žingsnis. Prieš tai buvę – pasirengimas franšizęs pirkimui, kurio metu jau turėtų būti atlikta franšizės gavėjo savianalizė, bei pirminė franšizių atranka, kurios metu pagal aišskius išskirtus kriterijus turėtų būti atrinktas tam tikras skaičius potencialių franšizių.

Toliau, siekiant priimti pagrįstą sprendimą ir kiek įmanoma detaliau įvertinti franšizes, vertėtų atsižvelgti tiek į patį franšizės davėją, tiek į išorinius verslo aplinkos veiksnius, galimai turinčius įtakos franšizės verslo sėkmei, tiek į pačios franšizės įsigijimo ir veiklos vykdymo sąlygas.

Informacijos gavimas iš franšizės davėjo

Nesvarbu, į kurią verslo sritį linkstate, privalu atkreipti dėmesį, kokia informacija yra pateikiama apie Jus dominančias franšizes. Pastebėtina, kad daugelyje valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, franšizės pirkimo–pardavimo procesas nėra detaliai reglamentuotas, išskyrus franšizės sutarties ir kai kurias kitas franšizavimo teisinio reglamentavimo nuostatas. Todėl franšizės gavėjui pateikiamos informacijos turinys priklauso tik nuo franšizės davėjo. Neturint patirties gavėjui sunku pačiam susidėlioti vertinamuosius aspektus, kurie apimtų visą jam svarbią informaciją, ir suprasti, kokios informacijos reikalavimas yra galimas, o kokios galimai pažeistų konfidencialumą ar verslo etiką. Kadangi Lietuvoje šios procedūros nėra apibrėžtos, siūlome pasiremti JAV pavyzdžiu ir franšizes vertinti pagal tokius jų informacinio turinio aspektus, kurie turi būti privalomai pateikiami kiekvieno franšizės davėjo:

 • Franšizės davėjas. Franšizės davėjo pavadinimas, jo pirmtakai, turimi padaliniai ir dukterinės bendrovės, davėjo prekės ženklas (-ai), pavadinimas, įmonės registravimo data.

 • Verslo patirtis. Bibliografinė ir profesinė informacija apie franšizės davėjo vadovaujančius asmenis.

 • Bylinėjimosi istorija. Informacija apie baudžiamąsias ir civilines bylas, susijusias su franšizės davėju arba jo darbuotojais (jei tokių buvo).

 • Bankrotų istorija. Informacija apie franšizės davėjo arba jo vadovaujančių asmenų paskelbtus bankrotus (jei tokių buvo).

 • Pradiniai franšizės mokesčiai. Informacija apie mokesčius, kuriuos privalo sumokėti franšizės gavėjas už franšizės įsigijimą, taip pat apie veiksnius, turinčius įtakos jų dydžiui.

 • Kiti mokesčiai. Informacija apie visus kitus periodiškai mokėtinus mokesčius, pavyzdžiui, apmokymų mokestis, įnašas į bendrą rinkodaros biudžetą ir pan.

 • Pradinės investicijos. Informacija apie investicijas, kurių reikalauja verslo franšizės pagrindu pradžia, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto įsigijimas ar nuoma, įrangos pirkimas, prekių pirkimas, licencijų įgijimas ir pan.

 • Prekių ir paslaugų pirkimo apribojimai. Informacija apie franšizės davėjo apribojimus, taikomus franšizės gavėjų vykdomiems prekių, paslaugų, įrangos ir kitiems pirkimams.

 • Franšizės gavėjo įsipareigojimai. Informacija apie franšizės gavėjo įsipareigojimus, kurie atsiras po franšizės įsigijimo, pavyzdžiui, privalomas dalyvavimas įvadiniuose ir periodiniuose apmokymuose, franšizės mokesčių mokėjimas, nekonkuravimo reikalavimai, dalyvavimas bendroje rinkodaros programoje ir t. t.

 • Finansavimo galimybės. Informacija apie franšizės davėjo siūlomas finansavimo galimybes (jeigu tokios yra).

 • Franšizės davėjo teikiamas palaikymas. Informacija apie franšizės davėjo teikiamą palaikymą iki ir po franšizės pagrindu veikiančio padalinio atidarymo, pavyzdžiui, pagalba pasirenkant padalinio vietą, privalomas įvadinių ir periodinių apmokymų organizavimas, bendros rinkodaros programos vykdymas ir t. t.

 • Teritorija. Informacija apie išskirtines teritorines teises ir franšizės davėjo teisę keisti šiuos teritorinius susitarimus.

 • Prekių ženklai. Informacija apie prekių ženklus, prekių ir paslaugų pavadinimus, kurie bus naudojami.

 • Patentai, autorių teisės ir nuosavybės informacija. Informacija apie franšizės gavėjo galimybes naudotis franšizės davėjo turimomis intelektinės nuosavybės teisėmis.

 • Įsipareigojimai dalyvauti faktinėje verslo, vykdomo pagal franšizės sutartį, veikloje. Informacija apie franšizės davėjo reikalavimus franšizės gavėjui asmeniškai dalyvauti franšizės pagrindu vykdomo verslo veikloje.

 • Apribojimai parduodamoms prekėms / paslaugoms. Informacija apie prekes / paslaugas, kurias gali pardavinėti franšizės gavėjas.

 • Sutarties pratęsimas, nutraukimas, teisių perleidimas ir ginčų sprendimas. Informacija apie sutarties sąlygas: terminus, jų pratęsimo galimybes, galimas sutarties nutraukimo priežastis, teisių perleidimo galimybes ir sąlygas ir pan.

 • Viešieji asmenys. Jeigu verslo, vykdomo pagal franšizės sutartį, veikloje dalyvauja viešieji asmenys, pateikiama informacija apie jų dalyvavimo finansines sąlygas.

 • Finansinių rezultatų pateikimas. Apibendrinta informacija apie esamų franšizės gavėjų finansinius rezultatus.

 • Franšizės davėjo padaliniai ir franšizės gavėjai. Informacija apie franšizės davėjo valdomus padalinius ir kitus franšizės gavėjus, per artimiausius kelerius metus planuojamų atidaryti naujų padalinių ir planuojamų parduoti franšizių skaičių ir pan.

 • Finansinė atskaitomybė. Paskutinių 3 metų finansinės atskaitomybės dokumentai.

 • Sutartis. Franšizės sutarties šablonas.

Informacijos patikrinimas

Potencialiam franšizės gavėjui taip pat rekomenduojama visą iš davėjo gautą informaciją sutikrinti su informacija, kurią pateikia esami minėto davėjo gavėjai ir kuri vyrauja viešojoje erdvėje.

Informacijos apibendrinimas ir išvados

Tik įvertinus ir patikrinus visą būtiną informacinį turinį, apimantį esmines franšizės sąlygų dalis, franšizės gavėjas gali visapusiškai įvertinti franšizės davėjo pasiūlymą ir argumentuotai priimti galutinį sprendimą dėl franšizės įsigijimo.

Kitas franšizės pirkimo algoritmo etapas – derybos dėl franšizės sutarties sąlygų. Šio etapo metu franšizės davėjas ir gavėjas ieško kompromiso dėl atskirų sutarties sąlygų, tenkinančių abejas puses.


Nuorodos:

 1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
 2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume