Franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmas

Pirmadienis
2017-01-16
Nusprendėte savo verslo pagrindu sukurti franšizę? Tuomet Jums vertėtų išsiaiškinti visus žingsnius, kuriuos turėtumėte atlikti.
 

Juos puikiai iliustruoja franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmas.

Franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmas yra sudedamoji visų franšizavimo procesų dalis. Visi nepriklausomi franšizės davėjo veiksmai, kuriant franšizę, sudaro pagrindą franšizės pardavimo–pirkimo sandoriams, franšizės tinklo sukūrimui ir plėtrai.

Franšizės davėjo verslo kūrimas įprastai pradedamas nuo esamo verslo franšizabilumo – tinkamumo ir pasiruošimo tiražavimui – įvertinimo. Žemas esamo verslo franšizabilumas leidžia daryti prielaidą, kad, kuriant franšizę, gali reikėti gana stipriai keisti verslo modelį. Aukštas franšizabilumas reiškia, kad esamas verslas gali būti paruoštas tiražavimui be esminių produktų, paslaugų ar verslo procesų pakeitimų. Įvertinus savo verslo franšizabilumo laipsnį, franšizės davėjas gali nustatyti savo verslo potencialą plėstis franšizavimo būdu. Jeigu verslas pakankamai franšizabilus, metas pereiti į kitą etapą ir pradėti planuoti franšizės davėjo verslą.

Franšizės davėjo verslo planavimas yra būtinas, siekiant franšizės davėjo verslą kurti kryptingai ir tikslingai. Franšizės davėjo verslo planavimo etapas turėtų nuosekliai apimti verslo vizijos ir misijos patvirtinimą, aplinkos analizę, franšizės koncepcijos parengimą, finansinių veiklos modelių parengimą, ilgalaikės strategijos parengimą ir trumpalaikio veiksmų plano parengimą. Preliminariai suplanavus šias franšizės davėjo verslo dalis, metas jas materializuoti ir sukurti konkrečius franšizės įrankius.

Esminis franšizės įrankių rengimo tikslas yra perduoti franšizės gavėjams davėjo sukauptą „know-how“ ir verslo identiteto elementus. Franšizės davėjo sukaupto „know-how“ perdavimui įprastai rengiami veiklos vadovai, apmokymų programos, paslaugų teikimo metodikos. Kai parengti franšizės įrankiai, franšizės davėjams vertėtų apsvarstyti franšizės santykių teisinio reglamentavimo klausimus.

Franšizės teisinių dokumentų sukūrimas turėtų prasidėti nuo detalios franšizės pirkimo–pardavimo proceso apibrėžties, teisiškai reglamentuojant franšizės davėjo ir potencialaus gavėjo sąveiką nuo pat susidomėjimo franšize iki franšizės sutarties pasirašymo ir nustatytų pradinių mokesčių sumokėjimo. Vėliau rekomenduotina parengti franšizės sąlygų santrauką, kuri leistų glaustai ir struktūruotai apibrėžti esmines franšizės santykių tarp davėjo ir gavėjo sąlygas, apimančias abiejų šalių įsipareigojimus, teises ir atsakomybes. Galiausiai yra rengiamos konfidencialumo ir franšizės sutartys. Po teisinių franšizės dokumentų paketo sudarymo seka pasirengimas franšizės tinklo plėtrai.

Siekiant franšizės tinklo plėtros, franšizės gavėjas turėtų nukreipti savo pastangas į franšizės rinkodarą. Franšizės rinkodaros tikslas – didinti franšizės žinomumą tarp potencialių franšizės gavėjų, sužadinti jų susidomėjimą ir paskatinti įsigyti franšizę. Nuosekliai sekant žingsnius šiam tikslui pasiekti, pirmiausia, parengiama franšizės rinkodaros strategija, po to paruošiamas franšizės rinkodaros veiksmų planas ir galiausiai numatomos priemonės franšizės rinkodarai įgyvendinti. Rinkodaros strategija dažniausiai rengiama vidutiniam ir ilgajam periodui. Rinkodaros plane vertėtų konkrečiai apsibrėžti veiksmus, priemones, kanalus, reikalingus išteklius, atsakingus asmenis, siektinus rezultatus. Tik tuomet pagal turimą planą materializuojamos numatytos bazinės rinkodaros priemonės.

Kalbant apie franšizės gavėjų pritraukimo strategijas, dažniausiai jos apibrėžiamos franšizės gavėjų pritraukimo veiklos vadove, kuriame detaliai aprašomi franšizės davėjo veiksmai, kuriuo jis turėtų atlikti nuo pat pradinių užklausų gavėjams generavimo iki franšizės sutarties pasirašymo. Veiklos vadove taip pat numatomi potencialų franšizės gavėjo profilį, siekiant pritraukimo procesą organizuoti efektyviau ir tikslingiau.

Nuo pat franšizės davėjo verslo kūrimo pradžios franšizės davėjas turėtų lygiagrečiai plėtoti ir franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą. Pradinė franšizės tinklo palaikymo infrastruktūra nuosekliai apima franšizės davėjo organizacijos sukūrimą, franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūros sukūrimą ir franšizės tinklo vadybos infrastruktūros sukūrimą. Sukūrus pradinę tinklo palaikymo infrastruktūrą, franšizės davėjas turėtų tęstinai ir nenutrūkstamai ją vystyti ir pritaikyti prie besikeičiančios rinkos sąlygų ir franšizės gavėjų poreikių.

Perėjęs visus minėtus franšizės davėjo verslo sukūrimo etapus, franšizės davėjas pagaliau gali pradėti franšizės tinklo plėtrą, kuri apima franšizės rinkodarą, franšizės gavėjų pritraukimą ir vertinimą, franšizės sutarčių pasirašymą ir galiausiai naujų franšizės gavėjų valdomų padalinių atidarymą.

Norint užtikrinti savo tinklo plėtrą ilguoju periodu, kiekvienas franšizės davėjas turėtų daug dėmesio skirti nuolatiniam verslo modelio, franšizės ir franšizės palaikymo infrastruktūros tobulinimui. Franšizės tobulinimas gali būti susijęs su naujų rinkodaros strategijų taikymu, technologinių inovacijų diegimu, pasiūlos didinimu ir pan.


Nuorodos:

  1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
  2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume