Derybos dėl franšizės ir sutarties pasirašymas

Trečiadienis
2017-01-18
Vienas svarbiausių franšizės sėkmės faktorių – santykiai, grįsti bendradarbiavimo pricipais, kurie apibrėžiami derybinio proceso metu ir tampa pagrindu franšizės sutarčiai.
 

Siekiant suvokti nuoseklumą, prisiminkime pirmuosius franšizės pirkimo algoritmo žingsnius, kurie jau turėtų būti atlikti franšizės gavėjo: 1) pasirengimas franšizės įsigijimui, kurio metu atlikta franšizės gavėjo savianalizė; 2) pirminė franšizių atranka, kurios metu pagal aišskius išskirtus kriterijus atrinktas tam tikras skaičius potencialių franšizių; 3) detalus franšizės įvertinimas, kurio metu, astižvelgiant tiek į patį franšizės davėją, tiek į išorinius verslo aplinkos veiksnius, tiek į pačios franšizės įsigijimo ir veiklos vykdymo sąlygas, argumentuotai pasirinkta konkreti franšizė.

Tik įgyvendinus šiuos procesus, rekomenduotina pereiti į derybų dėl franšizės sutarties sąlygų etapą, kuris abipusio sutarimo tarp franšizės gavėjo ir davėjo atveju baigiamas franšizės sutarties pasirašymu.

Derybos dėl franšizės sutarties sąlygų

Prieš pasirašant franšizės sutartį, vienas svarbiausių momentų – išsiaiškinti ir suderinti visas sąlygas. Tai leis užkirsti kelią visiems galimiems nesutarims jau pradėjus vystyti franšizės gavėjo verslą.

Tenka pripažinti, kad dažniausiai šios derybos dėl franšizės sutarties sąlygų yra tik formalumas, nes franšizės davėjai nėra linkę ieškoti kompromiso dėl atskirų sutarties sąlygų. Dažnas davėjas taiko principą, kuris angliškai vadinamas „take it or leave it“ (liet. imk arba išeik). Tačiau pasitaiko ir priešingų atvejų, kai naujas franšizės davėjas yra pasirengęs derėtis dėl sutarties su kiekvienu nauju gavėju, siekdamas pritraukti kuo daugiau franšizės gavėjų per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Tokiu atveju franšizės gavėjas įgauna sąlyginę galią derėtis dėl sutarties sąlygų.

Kadangi Lietuvoje franšizės sutarties sąlygos nėra griežtai reglamentuojamos, kiekviena jų – individualus susitarimas. Tad, labai svarbu išsiaiškinti net ir mažiausias smulkmenas. Pagrindiniai derybų aspektai, kuriuos būtina svarstyti derybinio proceso metu:

  • sutarties galiojimas ir nutraukimo sąlygos;
  • franšizės gavėjo įsipareigojimai;
  • franšizės davėjo teikiamos paslaugos ir pagalba;
  • pagrindinių verslo procesų organizavimas;
  • garantijos dėl teritorijos ir nekonkuravimo;
  • franšizės mokesčiai ir kiti mokėjimai;
  • informacijos teikimas ir kontrolės priemonės.

Franšizės sutarties pasirašymas

Kai franšizės sąlygos yra priimtinos abiem šalims, sudaroma kompleksinė, daugelį aukščiau pateiktų derybų metu aspektų apimanti sutartis. Tai yra esminis dokumentas, teisiškai reglamentuojantis franšizavimo santykius, todėl, norint išvengti netikslumų ir brangiai kainuojančių klaidų, vertėtų pasikonsultuoti su teisininkais. Įprastai sutarties parengimas nereikalauja labai daug išlaidų.

Abejoms šalims pasirašius franšizės sutartį, potencialus investuotojas tampa konkrečios franšizės gavėju, kuriam galioja visos franšizės tinkle priimtos taisyklės ir suteikiamos visos pagal sutartį numatytos teisės.

Belieka paskutinis, bet daugiausia pastangų ir ryžto pareikalausiantis franšizės pirkimo algoritmo žingsnis – franšizės gavėjo verslo vystymas ir plėtra.


Nuorodos:

  1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
  2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume