Franšizės teisiniai dokumentai

Trečiadienis
2017-01-18
Franšizavimo teisinių dokumentų rengimas turėtų būti privalomai įtraukiamas į franšizės sukūrimo procesą. Atminkite - franšizės sutartis nėra vienintelis būtinas dokumentas, ruošiant franšizę.
 

Daugelio teisininkų nuomone, franšizės kūrimas turėtų būti pradedamas nuo franšizės sutarties rengimo. Žinoma, gerai parengtoje franšizės sutartyje atsispindi visos esminės franšizės sąlygos, tačiau būtina turėti omenyje, kad tinkamas jų sumodeliavimas ir pagrįstų sprendimų dėl jų parametrų yra įmanomas tik tada, kai tinkamai atlikti franšizės davėjo „namų darbai“ – parengtas franšizės pagrindas, franšizės tinklo plėtros planas, franšizės tinklo palaikymo planas. Jei franšizės sutartis rengiama „nuo nulio“, tikėtina, kad ji bus menkavertė ir sąlygos nesutarimus tarp būsimų franšizės davėjų ir gavėjų.

Franšizės teisinių dokumentų sukūrimas turėtų prasidėti nuo detalios franšizės pirkimo-pardavimo (grįsto franšizės sukūrimo algoritmu ir pirkimo algoritmu) proceso apibrėžties. Šis pirkimo–pardavimo procesas yra skirtas aiškiai apibrėžti potencialių franšizės gavėjų ir davėjo sąveiką nuo pat pirminio susidomėjimo franšize iki franšizės sutarties pasirašymo ir būtinųjų pradinių mokesčių sumokėjimo. Pirkimas–pardavimas vėliau yra integruojamas į franšizės gavėjų pritraukimo metodiką, prie jo yra derinamos atitinkamos franšizės rinkodaros priemonės. Pirkimo-pardavimo proceso apibrėžimas yra savotiškas planas, skirtas užtikrinti, kad interesantų transformacija į franšizės gavėjus vyksta sistemingai ir nesudaro prielaidų neigiamoms teisinėms pasekmėms.

Po franšizės pardavimo–pirkimo proceso apibrėžimo seka franšizės sąlygų santraukos parengimas. Šio žingsnio tikslas – glaustai ir struktūrizuotai apibrėžti visas pagrindines franšizės santykių tarp davėjo ir gavėjo sąlygas, apimančias abiejų šalių įsipareigojimus, teises ir atsakomybes. Šis dokumentas yra savotiškas tiltas tarp franšizės vadybinės ir teisinės dalies. Jis turėtų užtikrinti, kad teisininkai, rengsiantys konfidencialumo ir franšizės sutartis, į šiuos dokumentus tinkamai įtrauktų visas jau parengtose vadybiniuose dokumentuose įvardytas franšizės sąlygas, nuostatas ir parametrus. Jis yra rengiamas šių dokumentų pagrindu – franšizės vizija ir misija, franšizės davėjo verslo strategija, veiklos vadovai, apmokymo programos, pagalbos ir paslaugų teikimo franšizės gavėjui metodikos. Tokios santraukos parengimas yra ypač naudingas tiems franšizės davėjams, kurie planuoja plėtrą skirtingose pasaulio šalyse, nes ji leidžia greitai ir patogiai harmonizuoti pagrindines franšizės sąlygas su bet kuria atskiros šalies teisine ir įstatymine baze.

Parengta franšizės sąlygų santrauka ir teisinis franšizės pardavimo–pirkimo algoritmas sudaro tvirtą pagrindą konfidencialumo ir franšizės sutartims rengti. Šiuos darbus rekomenduojama patikėti profesionaliems teisės specialistams. Konfidencialumo susitarimo paskirtis – užtikrinti, kad būtų tinkamai apibrėžta ir apsaugota iki franšizės sutarties pasirašymo potencialiam franšizės gavėjui atskleidžiama konfidenciali franšizės davėjo informacija. Priminsime, kad franšizės sutartis yra formalizuotas susitarimas, pagal kurį franšizės davėjas suteikia franšizės gavėjui teisę laikinai naudoti jo pavadinimo, prekių ir (ar) paslaugų ženklų, rinkodaros sistemos, gamybos ar paslaugų teikimo technologijų bei verslo valdymo metodų visumą už tam tikrą mokestį.

Rengiant franšizės sutartį ir susijusius dokumentus yra ypatingai svarbu užtikrinti jų atitikimą tos šalies, kurios jurisdikcijoje bus pasirašoma franšizės sutartis ir vykdoma franšizės tinklo veikla, teisinio reguliavimo specifikai (apie teisinius aspektus Lietuvoje).


Nuorodos:

  1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
  2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume