Franšizės pirkimo algoritmas

Trečiadienis
2017-01-18
Nusprendėte pirkti franšizę ir jos pagrindu pradėti savo verslą? Tuomet Jums vertėtų išsiaiškinti visus žingsnius, kuriuos turėtumėte atlikti.
 

Juos puikiai iliustruoja franšizės pirkimo algoritmas.

Franšizės pirkimo algoritmas yra sudedamoji visų franšizavimo procesų dalis. Nepriklausomi franšizės gavėjo veiksmai leidžia priartėti prie franšizės pirkimo–pardavimo sandorio.

Franšizės pirkimo algoritmas įprastai pradedamas nuo pasirengimo franšizės pirkimui. Šis etapas apima franšizės gavėjo savianalizę. Savianalizės metu franšizės gavėjas identifikuoja savo asmenines charakteristikas ir turimas kompetencijas, įvertina, ar jos yra tinkamos ir pakankamos franšizės gavėjo verslo valdymui.

Kitas franšizės pirkimo algoritmo etapas – pirminė franšizių atranka. Šio etapo tikslas – atrinkti tam tikrą skaičių potencialių franšizių (dažniausiai apie 5-8), kurios atitinka išskirtus franšizės atrankos kriterijus, tokius kaip franšizuojamo verslo prekės ženklo žinomumo lygis, investicijų, perkant franšizę, poreikis, patirties tokio verslo valdymui poreikis, rinkos galimybės. Rinkos analize siekiama įvertinti, kokie yra rinkos poreikiai ir potencialas, ar jie koreliuoja su franšizės gavėjo asmeniniais siekiais, kokia yra galima rizika.

Detalizuojant vertinimus, franšizių sąrašas susiaurinamas iki 2-3 franšizių. Detalus atrinktųjų franšizių įvertinimas turėtų būti atliekamas visapusiškai, atsižvelgiant tiek į patį franšizės davėją, tiek į išorinius verslo aplinkos veiksnius, galimai turinčius įtakos franšizės verslo sėkmei, tiek į pačios franšizės įsigijimo ir veiklos vykdymo sąlygas. Prieš galutinį franšizių įvertinimą ir apsisprendimą, kuri iš jų yra tinkamiausia, kiekvienam franšizės gavėjui rekomenduotina patikrinti franšizės davėjo pateikiamą informaciją ir įsitikinti jos teisingumu.

Tik tuomet pereinama prie konkrečios franšizės sutarties sąlygų derybinio proceso. Nors dažniausiai franšizės davėjai nėra linkę ieškoti kompromiso dėl atskirų sutarties sąlygų, tačiau pasitaiko ir priešingų atvejų, kai naujas franšizės davėjas yra pasirengęs derėtis dėl sutarties su kiekvienu nauju gavėju, siekdamas pritraukti kuo daugiau franšizės gavėjų per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

Baigus derybinį procesą abejas puses tenkinančiu susitarimu, pasirašoma franšizės sutartis ir, tapęs nauju franšizės gavėju, verslininkas įgyja visas pagal sutartį numatytas teises ir pareigas, kurių pagrindu kuriamas naujas franšizės pagrindu veikiantis padalinys – franšizės gavėjo verslas, kurio tolimesnė plėtra tampa franšizės gavėjo atsakomybe.


Nuorodos:

  1. Malkin, I., Malkina, V. 2014. Franšizės davėjo verslas: pradžia.
  2. Malkin, I., Michailovska, V., Žilinskis, S. 2011. Franšizės įsigyjimas: greitkelis į verslo sėkmę.

Franšizavimo konsultantė

populiariausi forume